REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1263 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1233 z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/492 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1234 z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1235 z dnia 12 lipca 2022 r. dotycząca przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

Strony 119 - 119 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1239 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu oraz zmiany decyzji (WPZiB) 2021/1011

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1242 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

Strony 137 - 137 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2022/1243 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/1244 z dnia 13 lipca 2022 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych i polepszaczy gleby (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4758) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1245 z dnia 15 lipca 2022 r. ustanawiająca przepisy i procedury dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/696 w odniesieniu do uczestnictwa państw członkowskich w podkomponencie SST, ustanowienia partnerstwa ds. SST i opracowywania wstępnych kluczowych wskaźników efektywności

Strony 166 - 166 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.)

Strony 191 - 191 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1236 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia nigerskich sił zbrojnych

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1240 z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/489 w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. dialogu między Belgradem a Prisztiną oraz innych regionalnych kwestii Bałkanów Zachodnich

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1241 z dnia 18 lipca 2022 r. dotycząca aktualizacji listy osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2022/152

Strony 133 - 133 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1237 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji (WPZiB) 2018/907 i przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji

Strony 125 - 125 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1238 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Rogu Afryki oraz zmiany decyzji (WPZiB) 2021/1012

Strony 127 - 127 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1230 z dnia 18 lipca 2022 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/147

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1231 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1232 z dnia 13 lipca 2022 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „INTEROX Biocidal Product Family 1” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1225 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w celu przeciwdziałania zakłóceniom na rynku w sektorze owoców i warzyw spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1226 z dnia 14 lipca 2022 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Bioquell HPV-AQ” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1227 z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 808/2014 i (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/1229 z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniająca decyzje 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 i (UE) 2017/176 w odniesieniu do okresu ważności kryteriów oznakowania ekologicznego UE oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4739) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 67 z dnia 2 marca 2022 r.)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1228 z dnia 14 lipca 2022 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 na 2022 r. w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy, a także wniosków o zaliczki i płatności częściowe w związku z kryzysem spowodowanym przez inwazję Rosji na Ukrainę

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1215 z dnia 7 lipca 2022 r. ustanawiające zamknięcie połowów halibuta niebieskiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2 w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA