REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/1149 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2292 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 152 z dnia 13 czerwca 2023 r.)

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1308 z dnia 21 czerwca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Novigradska dagnja” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1309 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/127 w odniesieniu do przepisów przejściowych i sprostowania tego rozporządzenia w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących EFRG i EFRROW

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1310 z dnia 27 czerwca 2023 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 dotyczącego wprowadzania na terytorium Unii naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin przeznaczonych do sadzenia Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i niektórych gatunków Pinus L., pochodzących z Republiki Korei

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1311 z dnia 27 czerwca 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1312 z dnia 27 czerwca 2023 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania na terytorium Unii kłód dębowych z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1313 z dnia 22 czerwca 2023 r. zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmiany w załączniku 14-B do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2023 Komitetu Mieszanego UE–Szwajcaria z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany tabel III i IV w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., z późniejszymi zmianami [2023/1314]

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1300 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1301 z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1302 z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję 2013/354/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1303 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1304 z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2021/509 w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1305 z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya)

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1306 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wsparcia projektu dotyczącego strefy wolnej od broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie (ME WMDFZ) w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa regionalnego

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1307 z dnia 26 czerwca 2023 r. ustalająca wysokość wkładów wpłacanych przez strony Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz tego funduszu w ramach drugiej raty za 2023 r.

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1219 z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 przez dodanie Nigerii i Republiki Południowej Afryki do tabeli w pkt I załącznika oraz usunięcie Kambodży i Maroka z tej tabeli (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1220 z dnia 16 czerwca 2023. r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Lesachtaler Brot” (ChOG)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1221 z dnia 19 czerwca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Pită de Pecica” (ChOG)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1222 z dnia 19 czerwca 2023 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Strachitunt” (ChNP)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1223 z dnia 19 czerwca 2023 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Carota dell'Altopiano del Fucino” (ChOG)]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1224 z dnia 19 czerwca 2023 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Riviera Ligure” (ChNP)]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/… z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie tymczasowych środków wyjątkowych stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorze wina występującym w niektórych państwach członkowskich oraz odstępstwo od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1149

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/… z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające załączniki V, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Chile, Kanady i Zjednoczonego Królestwa w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1227 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji ustanowionej Konwencją o ochronie środowiska morskiego obszaru północno-wschodniego Atlantyku w odniesieniu do zmian decyzji OSPAR 2021/01 w sprawie ustanowienia chronionego obszaru morskiego Prądu Północnoatlantyckiego i góry podwodnej Jewłanowa oraz do zalecenia OSPAR 2021/01 w sprawie zarządzania chronionym obszarem morskim Prądu Północnoatlantyckiego i góry podwodnej Jewłanowa

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA