REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1228 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie stosowania art. 34 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE do udzielania zamówień na potrzeby prowadzenia działalności związanej z ekspresowymi usługami doręczania paczek na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3641) (Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1229 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie pomocy państwa SA.58101 (2020/C ex 2020/N) oraz SA.62043 (2021/C ex 2021/N), którą Portugalia planuje wdrożyć na rzecz ratowania i restrukturyzacji SATA Group (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3816) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/… z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1200 z dnia 21 czerwca 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Airedale PAA product family” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1201 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących prowadzenia przez Komisję niektórych postępowań na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 (akt o usługach cyfrowych)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1202 z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznania określonych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1203 z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2018/2019 i (UE) 2020/1213 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Malus domestica pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1204 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1205 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie mianowania członka i pięciu zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Królestwo Szwecji

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1206 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Estońską

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1207 z dnia 21 czerwca 2023 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87701 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3935) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1208 z dnia 21 czerwca 2023 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 95379, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3936) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1209 z dnia 21 czerwca 2023 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DP4114 × MON89034 × MON87411 × DAS-40278-9 oraz jej subkombinacje DAS-40278-9 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × DP4114, DP4114 × MON 87411, DAS-40278-9 × MON 87411, DAS-40278-9 × DP4114, MON 89034 × DP4114, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3937) (Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1210 z dnia 21 czerwca 2023 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3940) (Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1211 z dnia 21 czerwca 2023 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87429, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3941) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1212 z dnia 21 czerwca 2023 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87701, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3944) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1213 z dnia 21 czerwca 2023 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3945) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2023/194 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia w odniesieniu do niektórych stad ryb uprawnień do połowów na 2023 r. mających zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, a także ustanowienia na lata 2023 i 2024 takich uprawnień do połowów w odniesieniu do niektórych stad głębokowodnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 28 z dnia 31 stycznia 2023 r.)

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/250 z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/403 w odniesieniu do dodania nowego wzoru świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania do Irlandii Północnej owiec i kóz z Wielkiej Brytanii oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii owiec i kóz (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 41 z dnia 22 lutego 2022 r.)

Strony 125 - 125 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1110 z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) nr 178/2002 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 147 z dnia 7 czerwca 2023 r.)

Strony 127 - 127 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1998 z dnia 20 września 2022 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282 z dnia 31 października 2022 r.)

Strony 150 - 150 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/591 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/73 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 79 z dnia 17 marca 2023 r.)

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63 z dnia 6 marca 2015 r.)

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2023/829 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów, które mają być dystrybuowane lub nieodpłatnie udostępniane na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie oraz osób potrzebujących w Ukrainie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104 z dnia 19 kwietnia 2023 r.)

Strony 153 - 153 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1190 z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/2278 zawieszające cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA