| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Jak liczyć termin zawarcia umowy o PPK dla pracownika

Jak liczyć termin zawarcia umowy o PPK dla pracownika

Automatycznie do PPK podmiot zatrudniający włącza osoby zatrudnione, w wieku od 18 do 55 lat. W przypadku pracowników zatrudnionych w dniu, od którego ustawa znajduje zastosowanie (zgodnie z art. 134), pracodawca nie bierze pod uwagę 3-miesięcznego okresu zatrudnienia.

Źródło: Materiały prasowe

To oznacza, że w firmie, która zatrudniała 50-249 pracowników na dzień 30 czerwca 2019,  dla osób nadal zatrudnionych w dniu 1 stycznia 2020 w tej instytucji, termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie jest zależny od upływu 3-miesięcznego okresu zatrudnienia w tym podmiocie. W przypadku małych firm (20-49) będą to odpowiednio:  stan na 31 grudnia 2019 i 1 lipca 2020.

Natomiast jeśli okres zatrudnienia powstał po tej dacie, wtedy zgodnie z art. 16 ust 1. umowa zawierana jest po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10.dnia miesiąca następującego po tym, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia (oczywiście o ile pracownik nie zadeklarował rezygnacji z PPK). Zgodnie z art. 16 Ust 2. do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli są one powiązane z obecnym zatrudniającym.

Warto pamiętać, że przy ustalaniu 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, w przypadku gdy pracownik pracował już w danym podmiocie zatrudniającym, nie ma znaczenia rodzaj umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie). Trzeba tylko pamiętać, by w przypadku umowy zlecenia brać pod uwagę tę, od której odprowadzane były składki emerytalno-rentowe.

Jeśli chodzi o obliczanie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16. ust. 1 ustawy o PPK, istotnym jest odniesienie się do art. 110 k.c., który mówi, że w przypadku braku regulacji określającej sposób obliczania terminu oznaczonego ustawą, należy stosować w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. I tak zgodnie z art. 114 k.c. jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a  rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć. Należy więc przyjąć, że okres 3 miesięcy oznacza 90 dni.

Wątpliwości dotyczące liczenia okresu zatrudnienia dla umów regulowanych Kodeksem pracy zgodnie z przepisami prawa pracy, a w przypadku umów regulowanych Kodeksem cywilnym – zgodnie z przepisami prawa cywilnego, rozwiewa zapis art. 300 k.p., do którego odsyła portal mojeppk.pl: „W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy”. Przepis ten stanowi więc uzasadnienie dla przyjęcia do obliczania okresu zatrudnienia na podstawie stosunków regulowanych Kodeksem pracy zasad wynikających z Kodeksu cywilnego”.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski


Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY