Kategorie

Dokument, Finanse

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Centralną Informację KRS (z oddziałami przy sądach rejestrowych) tworzy Minister Sprawiedliwości. Do zadań Centralnej Informacji należy: prowadzenie zbioru informacji KRS oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu, utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym

Akcja

Akcja jest papierem wartościowym, a jej posiadaczowi przysługują zarówno prawa majątkowe i niemajątkowe z niej wynikające.
Przez znaki legitymacyjne należy rozumieć dokumenty bądź inne przedmioty występujące w roli dokumentów, które stanowią dowód przysługiwania określonej osobie określonego uprawnienia (stwierdzają obowiązek świadczenia). Zazwyczaj pozwalają na skorzystanie z powyższego uprawnienia.