| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > W jak sposób zmienić przeznaczenie lokalu lub budynku?

W jak sposób zmienić przeznaczenie lokalu lub budynku?

Często obiekt budowlany zaprojektowany i wybudowany niegdyś w określonym celu, zmienia swoje przeznaczenie w trakcie eksploatacji. Poniżej postaram się przedstawić wymogi formalnoprawne jakie należałoby spełnić, aby zmiana sposobu korzystania odbyła się zgodnie z prawem.

Inwestor chcący zmienić przeznaczenie obiektu, np. planując w dawnym magazynie przemysłowym urządzić kawiarnie powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy taki obiekt jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to czy postanowienia miejscowego planu zezwalają na prowadzenie w tym miejscu takiej działalności. Jeśli okaże się, że dla terenu na którym znajduje się interesujący nas obiekt nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, powinniśmy zapoznać się z decyzją o ustaleniu warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w razie potrzeby wystąpić o jej zmianę. W obydwu powyższych przypadkach inwestor powinien skontaktować się urzędem gminy miejscowości w której położony jest interesujący go obiekt.

Zgłoszenie zmian

W dalszej kolejności inwestor powinien wystąpić do właściwego starostwa ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania, lub gdy planowana zmiana wiązałaby się z koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, inwestor powinien wystąpić o pozwolenie na budowę według zasad ogólnych. Podkreślić należy, iż szczególne znaczenie ma dokonanie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu korzystania z obiektu przed jej faktycznym dokonaniem, albowiem dokonanie zgłoszenia już po przeprowadzeniu zmiany nie wywołuje skutków prawnych.

W treści zgłoszenia należy opisać dotychczasowy i planowany sposób użytkowania obiektu budowlanego, a do zgłoszenia należy dołączyć opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego, zwięzły opis techniczny obiektu, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu korzystania z obiektu z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli zmiana sposobu korzystania z obiektu będzie wiązała się ze zmianą warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, zdrowotnego, warunków prac, higieniczno- sanitarnych, ochrony środowiska bądź ze zmianą wielkości i układu obciążeń, do zgłoszenia należy ekspertyzę techniczną, sporządzoną przez osobę dysponującą uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Dodatkowo, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów regulujących dany rodzaj działalności, inwestor powinien załączyć wymagane przez te przepisy opinie, pozwolenia lub uzgodnienia.

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »