| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Konstytucja > Zagraniczne akty prawne > Konstytucja Federacji Rosyjskiej

Konstytucja Federacji Rosyjskiej

Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.


Rozdział 7 - Władza sądownicza


Artykuł 118
1. Wymiar sprawiedliwości w Federacji Rosyjskiej sprawowany jest wyłącznie przez sąd.
2. Władza sądownicza sprawowana jest w drodze postępowania konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego i karnego.
3. Sądownictwo Federacji Rosyjskiej ustanawia Konstytucja Federacji Rosyjskiej i federalna ustawa konstytucyjna. Tworzenie sądów specjalnych jest niedozwolone.
Artykuł 119
Sędziami mogą być obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy ukończyli 25 rok życia, mają wyższe wykształcenie prawnicze i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie prawnika. Prawo federalne może ustanowić dodatkowe wymagania w stosunku do sędziów sądów Federacji Rosyjskiej.
Artykuł 120
1. Sędziowie są niezawiśli i podlegają wyłącznie Konstytucji Federacji Rosyjskiej oraz prawu federalnemu.
2. Sąd, stwierdziwszy w toku rozpoznawania sprawy niezgodność aktu wydanego przez organ państwowy lub aktu wydanego przez inny organ, z prawem, orzeka zgodnie z ustawą.
Artykuł 121
1. Sędziowie są nieusuwalni.
2. Uprawnienia sędziego mogą zostać cofnięte lub zawieszone wyłącznie w trybie i na podstawach określonych prawem federalnym.
Artykuł 122
1.Sędziowie są nietykalni.
2. Sędzia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej wyłącznie w trybie określonym przez prawo federalne.
Artykuł 123
1. Rozpoznawanie spraw jest we wszystkich sądach jawne. Rozpoznawanie przy drzwiach zamkniętych dopuszczalne jest jedynie w przypadkach przewidzianych prawem federalnym.
2. Zaoczne rozpoznawanie spraw karnych w sądach jest niedozwolone, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem federalnym.
3. Sąd rozpoznaje sprawę na zasadzie kontradyktoryjności i równouprawnienia stron.
4. W przypadkach przewidzianych prawem federalnym sprawa rozpoznawana jest z udziałem ławy przysięgłych.
Artykuł 124
Finansowanie sądów odbywa się wyłącznie z budżetu federalnego i powinno zapewniać możliwość pełnego i niezawisłego sprawowania wymiaru sprawiedliwości zgodnie z prawem federalnym.
Artykuł 125
1. Trybunał Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej składa się z 19 sędziów.
2. Trybunał Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej na żądanie Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Rady Federacji, Dumy Państwowej, jednej piątej członków Rady Federacji lub deputowanych Dumy Państwowej, Rządu Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej i Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej, organów władzy ustawodawczej i wykonawczej podmiotów Federacji Rosyjskiej rozstrzyga kwestię zgodności z Konstytucją Federacji Rosyjskiej:
a) ustaw federalnych i aktów normatywnych Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Rady Federacji, Dumy Państwowej i Rządu Federacji Rosyjskiej;
b) konstytucji republik, statutów, jak również innych aktów normatywnych podmiotów Federacji Rosyjskiej, wydanych odnośnie kwestii należących do kompetencji organów władzy państwowej Federacji Rosyjskiej oraz wspólnej kompetencji organów władzy państwowej Federacji Rosyjskiej i organów władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej;
c) porozumień między organami władzy państwowej Federacji Rosyjskiej a organami władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz porozumień między organami władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej;
d) porozumień międzynarodowych, które zostały zawarte przez Federację Rosyjską, a nie weszły jeszcze w życie.
3. Trybunał Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej rozstrzyga spory kompetencyjne:
a) między federalnymi organami władzy państwowej;
b) między organami władzy państwowej Federacji Rosyjskiej a organami władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej;
c) między naczelnymi organami państwowymi podmiotów Federacji Rosyjskiej.
4. Trybunał Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej w odpowiedzi na skargi odnośnie naruszania konstytucyjnych praw i wolności obywateli oraz na żądanie sądów bada w trybie przewidzianym przez prawo federalne zgodność z konstytucją ustawy zastosowanej lub mającej zastosowanie w konkretnej sprawie.
5. Trybunał Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej na żądanie Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Rady Federacji, Dumy Państwowej, Rządu Federacji Rosyjskiej i organów władzy ustawodawczej podmiotów Federacji Rosyjskiej dokonuje wykładni Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
6. Akty lub ich poszczególne przepisy, uznane za sprzeczne z konstytucją, tracą moc; niezgodne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej porozumienia międzynarodowe zawarte przez Federację Rosyjską nie podlegają wprowadzeniu w życie i nie mają zastosowania.
7. Na żądanie Rady Fedracji Trybunał Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej orzeka o spełnieniu przewidzianych prawem wymogów odnośnie procedury oskarżenia Prezydenta Federacji Rosyjskiej o zdradę stanu lub popełnienie innego ciężkiego przestępstwa.
Artykuł 126
Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej jest najwyższym organem sądowniczym powołanym do rozpoznawania spraw cywilnych, karnych, administracyjnych oraz innych spraw, podległych kompetencji sądów powszechnych; sprawuje w przewidzianych prawem federalnym formach procesowych nadzór sądowy nad ich działalnością i udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących praktyki sądowniczej.
Artykuł 127
Naczelny Sąd Arbitrażowy Federacji Rosyjskiej jest najwyższym organem sądowniczym powołanym do rozstrzygania sporów gospodarczych oraz innych spraw rozpoznawanych przez sądy arbitrażowe; sprawuje w przewidzianych prawem federalnym formach procesowych nadzór sądowy nad ich działalnością i udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących praktyki sądowniczej.
Artykuł 128
1. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej i Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej powołuje Rada Federacji na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
2. Sędziów innych sądów federalnych powołuje Prezydent Federacji Rosyjskiej w trybie ustanowionym przez prawo federalne.
3. Uprawnienia, tryb tworzenia i działalność Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej oraz innych sądów federalnych określa federalna ustawa konstytucyjna.
Artykuł 129
1. Prokuratura Federacji Rosyjskiej stanowi jednolity scentralizowany system, w ramach którego prokuratorzy niższych instancji podporządkowani są prokuratorom wyższych instancji oraz Prokuratorowi Generalnemu Federacji Rosyjskiej.
2. Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej powołuje i odwołuje Rada Federacji na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
3. Prokuratorów podmiotów Federacji Rosyjskiej powołuje Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej w uzgodnieniu z jej podmiotami.
4. Pozostałych prokuratorów powołuje Generalny Prokurator Federacji Rosyjskiej.
5. Uprawnienia, organizację i tryb działalności prokuratury Federacji Rosyjskiej określa ustawa federalna.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.
Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK