| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego osobom, które straciły pracę

Pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego osobom, które straciły pracę

Osoby, które straciły pracę mogą liczyć na pomoc państwa w spłacie wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Tryb i zasady udzielenia takiego wsparcia został określony w ustawie z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Kwota

Pomoc polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji kredytującej określonej kwoty, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań uprawnionego z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jej wysokość określa się w złotych jako równowartość 12 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1 200 zł, do określenia wysokości pomocy przyjmuje się kwotę 1 200 zł. Pomoc jest przekazywana w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1 200 zł, na wskazany przez instytucję kredytującą rachunek.

Zobacz również serwis: Praca

Wniosek

Pomoc państwa jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, na wniosek uprawnionego złożony w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.

We wniosku uprawniony:

1. podaje imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2. składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o: istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania pomocy oraz warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres wypłaty świadczeń z tytułu tych umów - w przypadku gdy zawarł umowę ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującego wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Do wniosku uprawniony dołącza również oświadczenie instytucji kredytującej, które zwiera dokładne informacje na temat kredytu.

Zwrot pomocy

Zwrot przyznanej pomocy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy. 

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Właściwy starosta informuje uprawnionego, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, na który dokonuje się wpłat.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Pomoc państwa jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, na wniosek uprawnionego złożony w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.
Pomoc państwa jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, na wniosek uprawnionego złożony w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gajewska – Cygan

Właścicielka i dyrektor zarządzającym w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK