| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa sprzedaży wierzytelności - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży wierzytelności - WZÓR UMOWY

Wierzytelność może być przedmiotem sprzedaży. Sprzedaż wierzytelności przez dłużnika nazywamy przelewem. Sprzedaż wierzytelności musi być zawarta na piśmie gdy sama wierzytelność jest również stwierdzona pismem.

a) umowę zawartą z dłużnikiem,

b) faktury,

c) dowody ewentualnej zapłaty.

§ 3

1. Zbywca przelewa – w rozumieniu przepisów art. 509 i n. kodeksu cywilnego – na rzecz Nabywcy wierzytelności pieniężne, określone w § 1, a Nabywca przyjmuje w całości przelew tych wierzytelności.

2. Przelew wierzytelności na rzecz Nabywcy następuje z chwilą podpisania niniejszej Umowy.

3. Wraz z wierzytelnościami Zbywca przenosi na Nabywcę wszelkie związane z nimi prawa, w tym prawo do odsetek za opóźnienie.

§ 4

1. Zbywca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Dłużnika o dokonaniu przelewu wierzytelności.

2. W przypadku spłacenia całości lub części wierzytelności na rzecz Zbywcy, Zbywca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania otrzymanych należności na rzecz Nabywcy.

§ 5

1. Strony zgodnie ustalają, że tytułem przeniesienia praw własności wierzytelności Nabywca zapłaci Zbywcy kwotę ................................ (cena sprzedaży) zł w formie polecenia przelewu na Jego rachunek numer .............................. (numer rachunku) w .................................... (nazwa banku)

2. Nabywca zapłaci należność wymienioną w ust. 1 w terminie ........................ (data dzienna) dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 6

Zbywca odpowiada za to, że wierzytelność mu przysługuje.

§ 7

1. Strony zgodnie ustalają, iż zastrzegają dla niniejszej Umowy formę pisemną pod rygorem nieważności.

2. Zmiany Umowy wymagają odrębnego dokumentu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się sprzeczne z prawem, niewykonalne lub w inny sposób nieważne, Umowa pozostaje w mocy, a takie postanowienie będzie uważane za nieistniejące lub zostanie przez Strony zastąpione postanowieniem ważnym.

§ 8

Koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy ponosi w całości Nabywca.

§ 9

W kwestiach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.....................................                                                               …………………………….
        Zbywca                                                                                                 Nabywca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży wierzytelności

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK