| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa ta stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego. Przewłaszczający przenosi na własność Banku określone rzeczy ruchome, w ramach zabezpieczenia kredytu bankowego.

4. Nadwyżkę kwot otrzymanych w wyniku przeprowadzonego przetargu nad wartością zadłużenia na dzień przeprowadzenia przetargu, Bank zobowiązany jest zwrócić Przewłaszczającemu w ciągu trzech dni od dnia otrzymania środków ze sprzedaży przewłaszczonych rzeczy.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać na zasadzie polubownej. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia ta drogą, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Banku.

§ 10

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
            Przewłaszczający                       Bank

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »