| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu jest alternatywa dla kredytu. Pobierz bezpłatny wzór umowy leasingu finansowego.

2. Zobowiązania gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji Leasingobiorca zrealizuje we własnym zakresie.

3. Leasingobiorca jest zobowiązany dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji w autoryzowanych stacjach, stosownie do warunków gwarancji.

4. Leasingobiorca zobowiązany jest informować Leasingodawcę o ujawnionych przedmiotach leasingu i o otrzymanych świadczeniach gwaranta.

5. Dochodzenie praw z tytułu gwarancji nie zwalnia Leasingobiorcy z dokonywania świadczeń ustalonych umową.

§ 5

Leasingodawca nie może na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 6

1. Należność za korzystanie z przedmiotu umowy Leasingobiorca będzie uiszczał w postaci rat kapitałowych i opłat dodatkowych.

2. Rata kapitałowa jest to część wartości przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1, którą otrzymuje się dzieląc tę wartość przez liczbę ..................... Rata kapitałowa wynosi więc ......................... (słownie: ....................................................................) złotych.

3. Opłaty dodatkowe oblicza się przy zastosowaniu aktualnej stopy oprocentowania kredytu ............................................ NBP. Podstawę naliczania tych opłat stanowi wartość netto przedmiotu umowy, tj. ta część wartości określonej w § 2 ust. 1, która nie została spłacona w formie rat kapitałowych.

4. Raty kapitałowe wraz z opłatą dodatkową płatne są w okresach rocznych, w terminie 30 dni po upływie każdego roku używania przedmiotu umowy.

§ 7

1. Leasingobiorca zobowiązuje się do uiszczania opłat leasingowych w wysokości ................................................ miesięcznie z góry, do dnia ......................... każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpiło przekazanie – wydanie przedmiotu leasingu.

2. W przypadkach opóźnienia w zapłacie opłaty leasingowej Leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych zwłoki za opóźnienie w zapłacie.

3. Wysokość opłaty leasingowej jest waloryzowana w okresach kwartalnych, proporcjonalnie do wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS.

§ 8

1. Wszelkie należności z tytułu niniejszej umowy Leasingobiorca wpłacał będzie na konto bankowe Leasingodawcy nr ..................

2. Jako zabezpieczenie wszelkich należności Leasingobiorcy względem Leasingodawcy powstałych z tytułu niniejszej umowy, w szczególności zaś raty kapitałowej, Leasingobiorca składa w dniu zawarcia niniejszej umowy weksel in blanco z własnego wystawienia, bez protestu, awalowany przez .......... poręczycieli oraz „deklarację wekslową” podpisaną przez Leasingobiorcę oraz wszystkich poręczycieli.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK