| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu jest alternatywa dla kredytu. Pobierz bezpłatny wzór umowy leasingu finansowego.

2. Zobowiązania gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji Leasingobiorca zrealizuje we własnym zakresie.

3. Leasingobiorca jest zobowiązany dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji w autoryzowanych stacjach, stosownie do warunków gwarancji.

4. Leasingobiorca zobowiązany jest informować Leasingodawcę o ujawnionych przedmiotach leasingu i o otrzymanych świadczeniach gwaranta.

5. Dochodzenie praw z tytułu gwarancji nie zwalnia Leasingobiorcy z dokonywania świadczeń ustalonych umową.

§ 5

Leasingodawca nie może na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 6

1. Należność za korzystanie z przedmiotu umowy Leasingobiorca będzie uiszczał w postaci rat kapitałowych i opłat dodatkowych.

2. Rata kapitałowa jest to część wartości przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1, którą otrzymuje się dzieląc tę wartość przez liczbę ..................... Rata kapitałowa wynosi więc ......................... (słownie: ....................................................................) złotych.

3. Opłaty dodatkowe oblicza się przy zastosowaniu aktualnej stopy oprocentowania kredytu ............................................ NBP. Podstawę naliczania tych opłat stanowi wartość netto przedmiotu umowy, tj. ta część wartości określonej w § 2 ust. 1, która nie została spłacona w formie rat kapitałowych.

4. Raty kapitałowe wraz z opłatą dodatkową płatne są w okresach rocznych, w terminie 30 dni po upływie każdego roku używania przedmiotu umowy.

§ 7

1. Leasingobiorca zobowiązuje się do uiszczania opłat leasingowych w wysokości ................................................ miesięcznie z góry, do dnia ......................... każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpiło przekazanie – wydanie przedmiotu leasingu.

2. W przypadkach opóźnienia w zapłacie opłaty leasingowej Leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych zwłoki za opóźnienie w zapłacie.

3. Wysokość opłaty leasingowej jest waloryzowana w okresach kwartalnych, proporcjonalnie do wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS.

§ 8

1. Wszelkie należności z tytułu niniejszej umowy Leasingobiorca wpłacał będzie na konto bankowe Leasingodawcy nr ..................

2. Jako zabezpieczenie wszelkich należności Leasingobiorcy względem Leasingodawcy powstałych z tytułu niniejszej umowy, w szczególności zaś raty kapitałowej, Leasingobiorca składa w dniu zawarcia niniejszej umowy weksel in blanco z własnego wystawienia, bez protestu, awalowany przez .......... poręczycieli oraz „deklarację wekslową” podpisaną przez Leasingobiorcę oraz wszystkich poręczycieli.

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »