| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży nieruchomości - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży nieruchomości - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dotyczy to zarówno umowy zobowiązującej, jak i rozwiązującej

6) działy III i IV księgi wieczystej KW ................................... oraz księgi wieczystej KW ......................... nie wykazują żadnych obciążeń,

7) wyżej opisana nieruchomość oraz prawa z nią związane nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką ustawową i przymusową, lub zobowiązaniami, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz roszczeniami osób trzecich,

8) wszystkie należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostały uiszczone.

Przy sporządzaniu aktu przedłożono:

– odpis księgi wieczystej KW nr ......................, wydany przez Sąd Rejonowy w – Wydział Ksiąg Wieczystych, z dnia .................... r., nr .................,

– wypis umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny sporządzonej w Kancelarii Notarialnej ............................ w ........................, z dnia ..................... r., rep. A .....................

Jednocześnie Sprzedający oświadcza, że zapisy zawarte w ww. odpisach nie uległy zmianie.


§ 2

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisaną wyżej nieruchomość, stanowiącą lokal mieszkalny nr ......................, wraz z prawami związanymi z jego własnością (w tym udział wynoszący .................. we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udział wynoszący ............................... w prawie użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem, stanowiącego własność gminy) za cenę ................... (słownie: ....................................................................) złotych.


§ 3

1. Wydanie nieruchomości Kupującemu nastąpi w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Do tej daty Sprzedający zobowiązuje się sprzedawany lokal opuścić wraz ze wszystkimi osobami i rzeczami prawa jego reprezentującymi oraz wydać go nabywcy.

2. Co do tych obowiązków, o których mowa w ust. 1, Sprzedający poddaje się rygorowi egzekucji wprost z niniejszego aktu, stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Cena określona w § 2 została w całości zapłacona w dniu dzisiejszym, co Sprzedający kwituje przez podpisanie niniejszej umowy.


§ 4

1. Z datą podpisania niniejszej umowy Kupujący przejmuje wszystkie obowiązki właściciela wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Od daty zawarcia umowy wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotową nieruchomością obciążać będą Kupującego.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »