| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa darowizny samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa darowizny samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz wzór umowy. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Dowolna forma jest wystarczająca, jeśli umowa zostanie wykonana. Dla celów rejestracji samochodu wymagana jest co najmniej forma pisemna.

Zobacz serwis: Moto Wieszjak


……………..…....….dnia………..................
(miejscowość)                     (data)

19.90 złEmerytury - Raporty INFOR - PDF


Umowa darowizny samochodu

pomiędzy

………………………… (imię i nazwisko darczyńcy), zamieszkałym w …………… (miejscowość), przy ulicy ……………….............. (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym ……………………………………(seria i numer dowodu osobistego), zwanym w dalszej części umowy DARCZYŃCĄ,

a

…………………………… (imię i nazwisko obdarowanego), zamieszkałym w………………. (miejscowość) , ul………………………......... (nazwa ulicy i numer domu), legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………. (seria i numer dowodu osobistego) zwaną w dalszej części umowy OBDAROWANĄ.

§ 1

1.    Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego marki ………… nr rejestracyjny ……………. rok produkcji ………, nr nadwozia ………………, nr dowodu rejestracyjnego - seria …................ nr ………………………….., o wartości……………………zł.

2.    Darczyńca oświadcza , że opisany w pkt. 1 samochód wolny jest od praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2

1.    Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanej wymieniony w par. 1 samochód, a Obdarowana oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje.

2.    Wydanie darowanego samochodu nastąpiło …………………………………….............. (data)

§ 3

Darczyńca oświadcza, iż jest ojcem Obdarowanej i że jest to pierwsza darowizna, którą na jego rzecz czyni.

§ 4

Obdarowana zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z niniejszą umową.

§ 5

Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej.

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Darczyńcy i jednym dla Obdarowanej.

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano..................................                                                                            .................................
DARCZYŃCA                                                                                         OBDAROWANA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa darowizny samochodu

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

LIS23
TydzieńPWŚCPSN
44272829303112
453456789
4610111213141516
4717181920212223
4824252627282930

Ostatnio na forum

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem Infor.pl »