| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 19 listopada 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1998 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje:

§ 1

. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1998 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 461) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „31 października 1998 r." zastępuje się wyrazami „30 listopada 1998 r.",

2) w § 35:

a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 5" dodaje się wyrazy „i 6"

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona przedsiębiorcy również po sprzedaży nawozów wapniowych na rzecz gminy, w przypadku gdy właściwy organ gminy przekaże nawozy bezpłatnie producentom rolnym i uzyska potwierdzenie odbioru tych nawozów."

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »