REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 37 poz. 332

USTAWA

z dnia 20 marca 2002 r.

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Program obejmuje:

1) wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do końca 2008 r. w 48 nowych samolotów wielozadaniowych, zestaw logistyczny oraz lotnicze środki bojowe,

2) szkolenie personelu,

3) przygotowanie infrastruktury lotniskowej i systemów ubezpieczenia lotów,

4) sfinansowanie wydatków związanych z wyborem samolotu.";

2) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozpoczęcie realizacji programu nastąpi w 2001 r., natomiast wyposażanie w samoloty Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zakończy się do dnia 31 grudnia 2008 r.";

3) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw gospodarki oraz do spraw finansów publicznych, w terminie trzydziestu dni od dnia podpisania umowy, określi szczegółowy plan zadaniowo-finansowy programu."

Art. 2.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 i z 2001 r. Nr 89, poz. 972) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowa dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, którą zawarł zagraniczny dostawca, staje się ważna z chwilą zawarcia przez niego umowy offsetowej; umowa offsetowa powinna być zawarta nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy na dostawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego."

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA