REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 233 poz. 1959

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn Spożywczych” w Warszawie.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie: Instytut Maszyn Spożywczych z siedzibą w Warszawie, utworzona zarządzeniem nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Maszyn Spożywczych (M. P. Nr 6, poz. 45), zwana dalej „jednostką”, podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 stycznia 2003 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 marca 2003 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 30 września 2003 r.

§ 2.
1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych.

2. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

§ 3.
Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia likwidacji, jednostką zarządza wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych likwidator, działający na podstawie umowy zawartej z tym ministrem.
§ 4.
Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.
§ 5.
Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA