REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1508

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. Nr 127, poz. 1053 oraz z 2011 r. Nr 246, poz. 1467) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim:”;

2) w § 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu udzielającego pomocy;”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE IDENTYFIKATORA (LOGINU) I HASŁA DOSTĘPU/AKTUALIZACJĘ DANYCH UŻYTOWNIKA APLIKACJI]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2012 r. (poz. 1508)

WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE IDENTYFIKATORA (LOGINU) I HASŁA DOSTĘPU/AKTUALIZACJĘ DANYCH UŻYTOWNIKA APLIKACJI*)

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-28
  • Data wejścia w życie: 2013-01-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA