REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2569

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 i 1898, z 2022 r. poz. 3 i 2128 oraz z 2023 r. poz. 1066) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w objaśnieniu symbolu K:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 32 000 zł w 2023 r.;",

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) 37 000 zł w 2024 r. i w latach następnych.";

2) w § 5:

a) w ust. 2:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 32 000 zł w 2023 r.;",

- dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) 37 000 zł w 2024 r. i w latach następnych.",

b) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w 2024 r. i w latach następnych - 33 696 zł.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, przysługujących w 2023 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA