reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biura rachunkowe > Prowadzę biuro rachunkowe > Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

Na wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych zostały wprowadzone w dużo szerszym zakresie (w kierunku nałożenia na podatników i podmioty ich obsługujące daleko większych obowiązków), niż to przewiduje dyrektywa. Ponadto warto wskazać, że termin implementacji dyrektywy 2018/822 wprowadzającej obowiązek raportowania schematów do krajowych systemów prawnych państw Unii określono na 31 grudnia 2019 r. W Polsce stosowne przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2019 r. Zapewne projektodawca przepisów (czyli MF) uznał, że dla finansów państwa korzystniejsze jest jak najszybsze wprowadzenie nowych rozwiązań. MF nie ukrywa bowiem, że podstawowym celem ich wprowadzenia jest zniechęcenie podatników do stosowania optymalizacji podatkowych.

Polecamy: INFORLEX Biuro Rachunkowe - Wszystko o zmianach w prawie i podatkach. Teraz 14 dni ZA DARMO!

Instytucja wyróżnia (nie licząc strony skarbowej) 3 grupy podmiotów:

1. Promotor - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzającej klientom, również w wypadku gdy podmiot ten nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia (art. 86a § 1 pkt 8 O.p.). Tłumacząc powyższe na język polski - jest to pomysłodawca rozwiązań optymalizacyjnych.

2. Korzystający - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której jest udostępniane lub u której jest wdrażane uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia (art. 86a § 1 pkt 3 O.p.). Inaczej mówiąc, jest to podatnik, któremu promotor proponuje dane rozwiązanie optymalizacyjne.

3. Wspomagający - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia (art. 86a § 1 pkt 18 O.p.). Innymi słowy jest to pomocnik operacji wdrażania (planowania) danego schematu podatkowego.

UWAGA!
Wspomagającymi w naszych krajowych realiach są głównie podmioty zawodowo prowadzące księgowość firm (doradcy podatkowi, biura rachunkowe itp.) oraz pracownicy pionów księgowych podatników.

Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej nakładają na opisaną grupę podmiotów wiele obowiązków. Biorąc pod uwagę, że równolegle od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do kodeksu karnego skarbowego (dalej k.k.s.) przepisy penalizujące niewłaściwe wypełnianie wymagań informacyjnych, warto ową materię przybliżyć.

 1. Przekazanie informacji o numerze schematu podatkowego

Zgodnie z art. 86d § 1 O.p., promotor (czyli pomysłodawca) lub korzystający (czyli podatnik) zlecający wspomagającemu (przykładowo właścicielowi biura rachunkowego prowadzącego księgowość korzystającego) wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego informują go pisemnie o nadanym przez szefa KAS numerze schematu podatkowego (NSP) tego schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie tych czynności. Jeśli się tak stanie, problem z głowy. Na wspomagającym nie ciążą już żadne obowiązki.

 1. Gdy korzystający nie podał numeru schematu podatkowego

Sytuacja wspomagającego (biura rachunkowego) jest gorsza, jeśli wspomagający (biuro rachunkowe) nie otrzyma informacji o numerze schematu podatkowego, a wspomagający ma przesłanki podejrzewać, że zastosowany został schemat podatkowy. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, wspomagający powinien wykonać następujące działania.

Krok 1. Obowiązek przesłania informacji do zlecającego oraz szefa KAS

Wspomagający, który ma przesłanki podejrzewać, że w danej sprawie został zastosowany schemat podatkowy, ma obowiązek wystąpić z odrębnym pismem do promotora lub korzystającego o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego. Taki obowiązek wynika z art. 86d § 2 pkt 2 O.p. Przepis ten stanowi, że:

jeżeli wspomagający przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności, powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić schemat podatkowy

- jest on obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powziął lub powinien był powziąć wątpliwości (…), wystąpić z odrębnym pismem do promotora lub korzystającego zlecających wykonanie czynności o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego.

Dodatkowo, na mocy art. 86d § 3 O.p., w tym samym terminie wspomagający jest obowiązany podzielić się swoimi wątpliwościami z szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Jeśli wspomagający otrzyma oświadczenie od zlecającego wykonanie czynności, że uzgodnienie nie jest schematem podatkowym i na podstawie tej informacji wspomagający rozwieje swoje wątpliwości w zakresie kwalifikacji uzgodnienia jako schematu podatkowy, nie ma już dalszych obowiązków.

Krok 2. Wstrzymanie się z wykonaniem czynności

Oprócz przesłania stosownych pism do promotora, korzystającego oraz szefa KAS wspomagający może wstrzymać się z wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia do dnia otrzymania:

 • pisemnego oświadczenia promotora lub korzystającego o tym, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, lub
 • potwierdzenia nadania NSP, lub
 • informacji od promotora zawierającej opis schematu podatkowego oraz oświadczenie, że uzgodnienie nie ma jeszcze nadanego NSP.

Krok 3. Przekazanie informacji o schemacie podatkowym szefowi KAS

W myśl § 4 art. 86d O.p. w przypadku braku informacji o NSP wspomagający jest obowiązany przekazać szefowi KAS informację o schemacie podatkowym, jeżeli dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności. Wspomagający jest obowiązany do przekazania tej informacji w terminie 30 dni, licząc od następnego dnia po udzieleniu bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego.

Krok 4. Przekazanie informacji o schemacie - gdy zostałaby naruszona tajemnica zawodowa

Jeśli przekazanie informacji do szefa KAS o schemacie naruszałoby obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i wspomagający nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy przez korzystającego, jest on obowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie korzystającego lub promotora zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację szefowi KAS. Jednocześnie w terminie, o którym mowa w § 4 art. 86d (czyli w ciągu 30 dni od udzielenia wsparcia), wspomagający jest obowiązany zawiadomić szefa KAS o swoich ustaleniach. W piśmie do szefa KAS wspomagający ma obowiązek:

 • poinformować, że wystąpiła opisana sytuacja,
 • wskazać dzień, w którym dostrzegł, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy,
 • wskazać liczbę podmiotów, które poinformował o obowiązku przekazania informacji szefowi KAS.
 1. Sankcje za zaniedbanie obowiązków informacyjnych

Zaniedbanie obowiązków opisanych w pkt 2 może być karane na podstawie przepisów art. 80f kks. Zgodnie z tym przepisem ten, kto wbrew obowiązkowi:

 • nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po terminie, jak również
 • nie występuje do podmiotu zlecającego czynności z odrębnym pismem o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, lub robi to po terminie

- podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, przy czym w przypadku czynów mniejszej wagi (niski stopień społecznej szkodliwości), sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama
reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama