Kategorie

Jak biuro rachunkowe może składać pliki JPK_VAT za klienta

Jak biuro rachunkowe może składać pliki JPK_VAT za klienta
Prowadzę biuro rachunkowe, którego klientami są mikroprzedsiębiorcy. Mam dwa pytania dotyczące JPK:

1) W jaki sposób trzeba będzie przesyłać JPK_VAT? Jakim podpisem należy opatrywać pliki JPK_VAT? Czy klient może mnie upoważnić do wysyłania JPK_VAT i wówczas mogę posługiwać się swoim podpisem?

2) Część klientów wystawia faktury sprzedaży w Excelu lub ręcznie. Czy mają oni obowiązek zakupienia nowego programu do wystawiania faktur sprzedaży, aby można było scalić w JPK_VAT dane z faktur sprzedaży z wprowadzanymi w biurze danymi z faktur zakupu?

Pliki JPK_VAT mogą być podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w przypadku podatników, którzy taki podpis posiadają) lub przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP. Od 5 lutego 2018 r. istnieje możliwość podpisywania plików JPK_VAT również za pomocą innego podpisu zapewniającego autentyczność w przypadku ich przesyłania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Pliki JPK_VAT mogą być też składane i podpisywane w imieniu podatników przez upoważnione do tego osoby, np. właścicieli czy pracowników biur rachunkowych, z którymi podatnicy ci współpracują (po złożeniu pełnomocnictwa na formularzu UPL-1).
W takim przypadku biuro rachunkowe może posługiwać się własnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nie ma
przeszkód, aby podatnicy nadal wystawiali faktury sprzedaży w Excelu lub ręcznie. Faktury takie muszą być jednak wprowadzane przez czynnych podatników VAT do prowadzonej przy użyciu programów komputerowych ewidencji VAT.

Polecamy: INFORLEX Biuro Rachunkowe - Wszystko o zmianach w prawie i podatkach. Teraz 14 dni ZA DARMO!

Z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających z prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Wysłanie JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców - obowiązek od 1 stycznia 2018 r.

Reklama

Obowiązek wysyłania JPK_VAT objął 1 stycznia 2018 r. wszystkich czynnych podatników VAT, których na mocy przepisów przejściowych wcześniej nie obejmował. Dlatego od rozliczenia za styczeń 2018 r. czynni podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami muszą wysłać po raz pierwszy plik JPK_VAT. Plik ten składa się z danych identyfikujących podatnika oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji VAT.

Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń upływa 26 lutego 2018 r. Jak wynika z komunikatu MF, plik można wysłać od 1 lutego 2018 r. za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji Klient 2v3 oraz e-mikrofirma, udostępnianych przez Ministerstwo Finansów dla struktury 3 JPK_VAT obowiązującej w 2018 r. Aplikacje są dostępne na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/klient-jpk.

Do wysyłania plików JPK_VAT można wykorzystywać również inne umożliwiające to aplikacje komercyjne.

Podpisywanie plików JPK_VAT - certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany (eGo)

Wysyłane pliki JPK_VAT muszą być podpisywane przez składających je podatników. Podatnicy mogą tego dokonywać:

 1. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego - jeżeli go posiadają,
 2. przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP.
Reklama

Ministerstwo Finansów wprowadziło (dla osób fizycznych prowadzących działalność) możliwość podpisywania JPK_VAT innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność. Podpis ten jest oparty na zestawie unikatowych danych w postaci elektronicznej dotyczących osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,przesyłającej księgi, tj. na:

1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym PESEL,
2) imieniu (pierwszym),
3) nazwisku,
4) dacie urodzenia,
5) wysokości przychodu uzyskanego w roku podatkowym, wykazanego za rok podatkowy o 2 lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi, albo wartości „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń, tj. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-40A.

Nowy podpis można stosować od 5 lutego 2018 r.

Pliki JPK_VAT mogą być również składane i podpisywane w imieniu podatników przez upoważnione do tego osoby, np. właścicieli czy pracowników biur rachunkowych, z którymi podatnicy ci współpracują. Pliki JPK_VAT stanowią bowiem deklaracje w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej (art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest oznaczony symbolem UPL-1 i również można go pobrać ze stron Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1481810/UPL-1(6).pdf .

Jak zostało już wskazane pełnomocnictwo składa się na druku UPL-1 i można je przekazać w formie:

 • papierowej - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników, lub
 • elektronicznej - Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej - poprzez ePUAP.

W związku z tym jeżeli pracownik lub właściciel biura rachunkowego zostanie upoważniony przez podatnika do podpisywania pliku JPK_VAT, to przy jego wysyłce będzie posługiwał się własnym podpisem (certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Wystawianie przez podatników faktur sprzedaży w Excelu lub ręcznie

W tym miejscu należy koniecznie zaznaczyć, że pliki JPK_VAT stanowią informację o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a nie informację o treści wystawionych przez podatników faktur. Informacjami o treści wystawionych przez podatników faktur są pliki JPK_FA. Są to pliki, które podatnicy obowiązani są przekazywać na żądanie organów podatkowych, przy czym większość podatników obowiązek ten będzie obciążał dopiero od 1 lipca 2018 r. Oczywiście w plikach JPK_VAT wskazywane są niektóre informacje z faktur, lecz wynika to wyłącznie z tego, że są to informacje wykazane również w prowadzonej przez podatników ewidencji VAT.

Obowiązujące przepisy nie przewidują przy tym obowiązku wystawiania faktur z wykorzystaniem programów komputerowych przez podatników obowiązanych do przekazywania plików JPK_VAT. W szczególności nie wynika to z wprowadzonego z początkiem 2018 r. obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych (art. 109 ust. 8a ustawy o VAT). W związku z tym nie ma przeszkód, aby podatnicy nadal wystawiali faktury sprzedaży w Excelu lub ręcznie. Faktury takie muszą być jednak przez czynnych podatników VAT wprowadzane do prowadzonej przy użyciu programów komputerowych ewidencji VAT.

Podstawa prawna:

 • art. 3 pkt 5, art. 80a § 1 oraz art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 138

 • art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 86

 • § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane - Dz.U. z 2016 r. poz. 932; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 304

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Biura rachunkowe
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Humor biur rachunkowych - zabawne historie z życia księgowych

  W zawodzie księgowego, oprócz wymagających skupienia i wytężonej pracy chwil, bardzo często zdarzają się też sytuacje zaskakujące i komiczne, które przez długi czas wywołują uśmiech na twarzy. Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego firma CashDirector S.A. zebrała zabawne historie z życia pracowników biur rachunkowych zrzeszonych w OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) i udowadnia, że wbrew licznym stereotypom praca ta wcale nie musi być nudna.

  Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - biuro rachunkowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa) zawiera zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą, tj. instytucje obowiązane. Wśród nich są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  OC biur rachunkowych w 2021 roku

  OC biur rachunkowych w 2021 roku. Ustawa o rachunkowości wprost nakłada na przedsiębiorców wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. W 2021 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 45 485 zł (jest zatem wyższa o niemal 3 tyś zł niż w 2020 r.).

  Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym

  Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowe – wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym.

  Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?

  Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

  Czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną online?

  Kasa fiskalna online w biurze rachunkowym. Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r. biuro rachunkowe jest zobligowane do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej?

  Biura rachunkowe objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa AML. Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie nowym obowiązkiem wszystkich biur księgowych.

  Biuro rachunkowe przyjazne rodzinie

  Kobiety na rynku pracy preferują pracodawców, którzy tworzą warunki dla zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym, wychowywaniem dzieci. Dobrym przykładem takiej firmy jest wrocławska spółka GOBS, zajmująca się zaawansowaną obsługą księgową zagranicznych spółek.

  Jak stać się ekologicznym biurem rachunkowym?

  Biura rachunkowe a ekologia. Znaczenie ekologii w naszym życiu zdecydowanie rośnie. Spotykamy się z ekologiczną żywnością, kosmetykami, ograniczamy w naszych domach produkcję śmieci. Odnawialne źródła energii cieszą się dużą popularnością. W gospodarstwach domowych takie zmiany można wprowadzić w łatwy sposób. Jak sprawić, aby także biuro rachunkowe było bardziej eko?

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym - zwolnienie

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym. Czy biuro rachunkowe może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej, gdy świadczone usługi nie stanowią doradztwa a kwota obrotu nie przekroczyła limitu 20 000 zł?

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

  Jak wybrać biuro rachunkowe? Decyzja o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym to ważny krok w rozwoju firmy. Aby jednak przyniósł korzyści, przedsiębiorca musi wybrać takiego usługodawcę, który nie tylko spełni oczekiwania zlecającego, ale też wyprzedzi je, proponując nowości technologiczne i innowacje wspierające współpracę.

  Technologie w księgowości – co zmieni się w 2021 r.?

  Księgowość a innowacje technologiczne. Technologie leżą już od lat u podstaw wielu działań biznesowych. W przypadku niektórych branż, również księgowości, czas pandemii tylko przyspieszył procesy digitalizacji. Sprawił też, że na rynku pojawiło się więcej innowacji usprawniających codzienną pracę. Należy do nich nie tylko rozwój oprogramowania wspomagającego działania księgowych, ale także blockchain, roboty w biurach, sprawniejsza obsługa klientów oraz outsourcing rachunkowości.

  Rekomendowane Biura Rachunkowe 2020

  Odpowiednio prowadzona księgowość w firmie to bardzo ważna sprawa.

  II Webinarium Ksiegowość 4.0 Przyszłość Biur Rachunkowych już 27 października

  Już po raz drugi, zainteresowani branżą biur rachunkowych i finansów będą mogli wziąć udział w bezpłatnym Webinarium Księgowość 4.0.

  Świadczenie usług księgowych na podstawie umowy ustnej

  Czy na podstawie umowy ustnej o świadczenie usług księgowo-kadrowych można ponosić odpowiedzialność? Okazuje się, że tak. O czym przekonała się księgowa, pozwana przez klienta, tj. spółkę, którą obsługiwała.

  Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Znamy już limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r., limit ten wynosi 9.030.600 zł. Oznacza to, że jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 2020 - terminy, obowiązki, pytania i odpowiedzi

  Kolejne nieprzekraczalne terminy związane z PPK coraz bliżej. Obecnie pełne ręce roboty mają biura rachunkowe, obsługujące firmy liczące od 50 do 249 i od 20 do 49 pracowników. Przedsiębiorcy do 27 października 2020 r. muszą wybrać instytucją finansową i podpisać z nią umowę, a następnie do 10 listopada zapisać pracowników do PPK. Towarzystwo ubezpieczeń Compensa Życie sprawdziło, w jakich sprawach księgowi najczęściej potrzebują pomocy.

  Nowy jednolity plik kontrolny a odpowiedzialność biura rachunkowego

  Najprawdopodobniej z dniem 1 października 2020 roku w życie wejdzie wreszcie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Najprawdopodobniej, ponieważ vacatio legis dla tego aktu prawnego zostało już dwukrotnie wydłużone. Przepisy powinny wejść w życie sześć miesięcy później niż początkowo zakładano i niemal dokładnie rok od daty jego wydania. Pomimo tak długiego okresu wyczekiwania, wiele biur rachunkowych nadal nie jest przygotowanych na zmierzenie się z nowym jednolitym plikiem kontrolnym.

  Nowoczesne biuro rachunkowe - czyli jakie?

  Usługi biur rachunkowych są coraz popularniejsze. Z roku na rok większa liczba przedsiębiorców decyduje się powierzyć swoje rozliczenia profesjonalnym biurom księgowym. Stanowią one dobrą alternatywę dla własnego działu finansowego. Konkurencja na rynku biur jest jednak duża, a potrzeby przedsiębiorców rosną. Jak za nimi nadążyć i sprostać oczekiwaniom klientów?

  W które instrumenty finansowe warto zainwestować? Jakie są wady i zalety poszczególnych rynków?

  Początki inwestowania to przede wszystkim szereg wyborów, przed jakimi staje niemal każdy adept sztuki tradingu. Wśród dylematów, z którymi trzeba się zmierzyć, jest chociażby wskazanie, w jakie instrumenty chcemy ulokować swój kapitał. Wbrew pozorom, wybór rynku, na którym zamierza się działać, może przyprawić o ból głowy. Każdy z nich ma swój specyficzny charakter, a inwestowanie w konkretny instrument bazowy zawsze wiąże się zarówno z pewnymi korzyściami, jak i zagrożeniami. W co zatem warto inwestować? Poniżej wady i zalety trzech popularnych wśród początkujących traderów rynków – surowców, kryptowalut oraz walut tradycyjnych.

  Automatyzacja procesów księgowych – czy przyspieszy po koronawirusie?

  Pojawienie się w Polsce koronawirusa powodującego COVID-19 zmieniło naszą rzeczywistość i otoczenie biznesowe. Większość firm musiało wprowadzić zmiany w swoich organizacjach, by dostosować się do nowych reguł. Istotnie wzrosło znaczenie nie tylko pracy zdalnej czy narzędzi online umożliwiających komunikację, ale także technologii automatyzujących część procesów, eliminujących konieczność bezpośredniego kontaktu między ludźmi i minimalizujących ilość papierowej dokumentacji.

  Nowy JPK_V7 - biuro rachunkowe musi na nowo ustalić zasady przekazywania danych

  Nowy plik JPK_V7 to nowe obowiązki, głównie dla firm. To one muszą przygotować się do zmian, ale biuro rachunkowe może im w tym pomóc. Księgowi powinni też ustalić z klientami zasady przekazywania nowych danych na potrzeby jednolitego pliku kontrolnego.

  Czy biuro rachunkowe może być prowadzone w formie działalności nierejestrowanej?

  Działalność gospodarcza, która polega na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej. Prowadzenie biura rachunkowego jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

  3 argumenty za wyborem nowoczesnego biura rachunkowego

  Czym charakteryzuje się nowoczesne biuro księgowe? Przede wszystkim to nie tylko biuro, które zatrudnia specjalistów, będących na bieżąco z przepisami i nowelizacjami. To także firma, której sposób funkcjonowania jest dla klienta przyjazny i ułatwia mu prowadzenie biznesu. Podpowiadamy, dlaczego warto korzystać właśnie z nowoczesnych biur rachunkowych.