REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Rozporządzenie Komisji WE nr 277/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu WE nr 936/2006

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 278/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw pomarańcze

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 279/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2007 r. przyjmująca wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Rady WE nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Strony 22 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelonnotyfikowana jako dokument nr C2007 834 1

Strony 32 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE  

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 267/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 268/2007 z dnia 14 marca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 marca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 269/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych a mianowicie mandarynek itp. w okresie od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 8 listopada 2007 r.

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 270/2007 z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady WE nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

Strony 8 - 20 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/15/WE z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik I do dyrektywy Rady 74/483/EWG dotyczącej wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych 1

Strony 21 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 96/4/WE w sprawie zatwierdzenia metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Austriinotyfikowana jako dokument nr C2007 833

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej  

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 265/2007 z dnia 13 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 266/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 242/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 Belfeed B1100MP i Belfeed B1100ML jako dodatku do pasz 1

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 243/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy 3-fitaza Nautuphos 1

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 244/2007 z dnia 7 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako dodatku paszowego 1

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 245/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia WE nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Bułgarii, Rumunii i Malezji 1

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Dyrektywa komisji 2007/13/WE z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej 1

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady WE nr 260/2007 z dnia 9 marca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 261/2007 z dnia 12 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 262/2007 z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem WE nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 263/2007 z dnia 12 marca 2007 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 264/2007 z dnia 9 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX i X oraz na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA