REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG Sprawa COMP/M.4000 - INCO/Falconbridgenotyfikowana jako dokument nr C2006 3052 1

Strony 18 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG Sprawa nr COMP/M.3796 - OMYA/J.M. HUBER PCCnotyfikowana jako dokument nr C2006 3163 1

Strony 24 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 256/2007 z dnia 9 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 257/2007 z dnia 9 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia WE nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 258/2007 z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 259/2007 z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności 1

Strony 9 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenia EWG nr 404/93, WE nr 1782/2003 oraz WE nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów  

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ - Jednolite wymagania dotyczące homologacji silników wysokoprężnych, silników na gaz ziemny oraz silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem płynnym, a także pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne, silniki na gaz ziemny i silniki z wymuszonym zapłonem napędzane gazem płynnym w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń z silnika  

Strony 3 - 170 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik  

Strony 171 - 354 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ - Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego AFS w pojazdach silnikowych  

Strony 355 - 412 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ - Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep  

Strony 413 - 438 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie EWG nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny  

Strony 439 - 489 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia WE nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty  

Strony 490 - 493 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 246/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 247/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady WE nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 248/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie środków dotyczących wieloletnich umów finansowych oraz rocznych umów finansowych zawartych w ramach programu Sapard oraz przejścia z programu Sapard do programu rozwoju obszarów wiejskich

Strony 5 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 249/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady WE nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 250/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 251/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia WE nr 958/2006

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 252/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 253/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 254/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia WE nr 38/2007

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 255/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu WE nr 936/2006

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA