REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Rozporządzenie Komisji WE nr 230/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 26. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie WE nr 1898/2005

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 231/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 26. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 1898/2005

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 232/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 58. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu WE nr 2771/1999

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 233/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 3 marca 2007 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2006/694/WE zakazującą wprowadzania do obrotu sera twarogowego produkowanego w zakładzie mleczarskim w Zjednoczonym Królestwienotyfikowana jako dokument nr C2007 639 1

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych  

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - Progress  

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia WE nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającego drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko „Marco Polo II” i uchylającego rozporządzenie WE nr 1382/2003  

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady WE nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji SESAR

Strony 1 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 220/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Strony 14 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 222/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 581/2004

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 223/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 20 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy 1

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 225/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady WE nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 226/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanieSaccharomyces cerevisiaeCNCM I-1077 Levucell SC20 i Levucell SC10 ME jako dodatku do pasz 1

Strony 26 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 227/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu WE nr 936/2006

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

Strony 30 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

Strony 35 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszechnotyfikowana jako dokument nr C2007 597 1

Strony 37 - 43 Pobierz pdf

Wspólne działanie Rady 2007/147/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. uchylające wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga MONUC podczas wyborów

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS dimrówczanu potasu jako dodatku do pasz 1

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 185/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia WE nr 809/2003 oraz WE nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia WE nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 1

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 186/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunkuSaccharomyces cerevisiaeBiosaf SC 47 jako dodatku do pasz 1

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu 1

Strony 9 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA