REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Protokół uzgodniony pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów

Strony 3 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2011 r. dotycząca stanowiska, jakie Unia Europejska ma zająć w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany załącznika IV (Energia) do Porozumienia EOG

Strony 31 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1385/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie podziału uprawnień do połowów w ramach Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej pomiędzy Stronami Umowie o partnerstwie w sprawie połowów

Strony 34 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia na Litwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia na Litwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. dotycząca pomocy finansowej Unii na rok 2012 na rzecz laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9521)

Strony 39 - 47 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. ustanawiająca zasady utworzenia sieci właściwych organów krajowych odpowiedzialnych za e-Zdrowie, zarządzania nią i jej funkcjonowania

Strony 48 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9532) 

Strony 51 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9533) 

Strony 55 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9535) 

Strony 59 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9536) 

Strony 64 - 68 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim

Strony 1 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1375/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 687/2011

Strony 10 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1376/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mongeta del Ganxet (ChNP)]

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1377/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salva Cremasco (CHNP)]

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1378/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Rheinisches Apfelkraut (ChOG)]

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1379/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 oraz (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do kodów CN oraz kodów produktów w nomenklaturze produktów rolnych do celów refundacji wywozowych w sektorach wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego

Strony 20 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1380/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do ptaków bezgrzebieniowych rozpłodowych i produkcyjnych 

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1381/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej chloropikryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmieniające decyzję Komisji 2008/934/WE 

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1382/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1383/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Strony 30 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1384/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie minimalnej stawki cła ustalanej w związku z trzecim częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2011

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/871/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA)

Strony 35 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/872/WPZiB z dnia 22 grudnia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylenia decyzji 2011/430/WPZiB

Strony 54 - 56 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ilości oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9196)

Strony 57 - 64 Pobierz pdf

REKLAMA