REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1370/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Горнооряховски судМук (Gornooryahovski sudzhuk) (CHOG)]

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1371/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima 

Strony 41 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1372/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej acetochlor, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmieniające decyzję Komisji 2008/934/WE 

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1373/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego na rok 2012 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1374/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/100/UE z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozyin vitro 

Strony 50 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji dla Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (EUPM BiH)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Naukowo-Technicznego

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Strony 54 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/867/WPZiB z dnia 20 grudnia 2011 r. dotycząca zmiany decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii na 2011 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Cypr, Maltę, Niderlandy i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9243)

Strony 57 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozyin vitro(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9398) 

Strony 63 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń(EBC/2011/25)

Strony 65 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2011/SC z dnia 29 września 2011 r. dotycząca audytu programów i projektów w ramach mechanizmu finansowego (2009-2014)

Strony 67 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 69 - 71 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 72 - 73 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 74 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 76 - 77 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 78 - 79 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Strony 81 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

REKLAMA