REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, jak również wzory świadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierząt do Unii(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9232) 

Strony 65 - 76 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 grudnia 2011 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym na Węgrzech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9197) 

Strony 77 - 85 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, znosząca zawieszenie oraz wycofująca zwolnienie z płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9473)

Strony 86 - 90 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca decyzję Komisji 2007/74/WE(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9523)

Strony 91 - 96 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. potwierdzająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów samochodów osobowych w roku kalendarzowym 2010 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 

Strony 97 - 104 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załączniki II oraz IV do dyrektywy Rady 2009/158/WE w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9518) 

Strony 105 - 116 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej 2011/402/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do nasion kozieradki i niektórych nasion lub ziaren przywożonych z Egiptu(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9524) 

Strony 117 - 118 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania celem wspierania dobrowolnych badań w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczoły miodnej(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9597)

Strony 119 - 120 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nowej bazy gumy do żucia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9680)

Strony 121 - 122 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz inspektorów Unii na podstawie art. 79 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9701)

Strony 123 - 139 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE 

Strony 140 - 148 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/312/Euratom z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom(  )

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego na podstawie Umowy zawartej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w odniesieniu do zastąpienia załącznika II do tej umowy dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1359/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 11 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1360/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1361/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Terre Aurunche (CHNP)]

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1362/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ptujski lük (CHOG)]

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1363/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ciliegia dellEtna (CHNP)]

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1364/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (CHOG)]

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1365/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (CHOG)]

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1366/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (CHOG)]

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1367/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Figue de Solliès (CHNP)]

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1368/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1121/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V, oraz rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina

Strony 33 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1369/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA