REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1192/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zatwierdzającego inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ricotta Romana (ChNP)](  )

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie środków podjętych przez Danię (C 2/03) na rzecz TV2/Danmark(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2612) 

Strony 1 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1312/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Addendum do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE(  )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony

Strony 2 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1345/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1346/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów kaproszowatych w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VI, VII oraz VIII przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Danii i Irlandii

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1347/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1348/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów kaprosza w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów VI, VII oraz VIII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1349/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1350/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie czasowego zawieszenia ceł przywozowych na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2011/2012

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1351/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do zawieszenia unijnych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Strony 31 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1353/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1354/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. otwierające unijne roczne kontyngenty taryfowe w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

Strony 36 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1355/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 39 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1356/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1357/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1358/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9)(EBC/2011/26)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/857/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 52 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/858/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/784/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/859/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/232/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/860/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. dotycząca zmiany decyzji 2010/800/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 56 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (tuna loins)(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9269)

Strony 61 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA