REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Powiadomienie dotyczące wejścia w życie Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 932/2011 z dnia 19 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 933/2011 z dnia 19 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uruchomienia w Rumunii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 925/2011 z dnia 15 września 2011 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2011 z dnia 12 września 2011 r. do celów decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratoriów referencyjnych UE ds. pasz i żywności oraz w sektorze zdrowia zwierząt

Strony 2 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 927/2011 z dnia 16 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 928/2011 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 929/2011 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 930/2011 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/543/WPZiB z dnia 15 września 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 września 2011 r. ustanawiająca wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6422)

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 września 2011 r. w sprawie stosowania przepisów o kontroli i przemieszczaniu określonych dyrektywą Rady 2008/118/WE w odniesieniu do wyrobów objętych kodem CN 3811, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 2003/96/WE(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6423)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 września 2011 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2011/508/UE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Litwie(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6443) 

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2011/502/UE z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi i uchylającej decyzję 2007/675/WE(  )

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 662/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi w sprawie szczegółowych zagadnień dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych(  )

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 664/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi dotyczących jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawach związanych ze zobowiązaniami alimentacyjnymi, a także prawa właściwego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych(  )

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2011 z dnia 15 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2011 z dnia 15 września 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2011 r.

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 924/2011 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie minimalnej stawki cła ustalanej w związku z czwartym częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 2 września 2011 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

Strony 8 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 2 września 2011 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/75/UE z dnia 2 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków 

Strony 1 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 917/2011 z dnia 12 września 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA