REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 765/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Walbecker Spargel (ChOG)]

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 766/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 767/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej bitertanol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 768/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 769/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu gatunków-wektorów, wymogów dotyczących zdrowia i wymagań certyfikacji dotyczących zakaźnego zespołu owrzodzenia oraz w odniesieniu do pozycji dotyczącej Tajlandii w wykazie państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii niektórych ryb i produktów rybołówstwa(  )

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 759/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących zamiennych lub wymiennych dłużnych papierów wartościowych 

Strony 1 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 760/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii i tonary zarejestrowane w tym państwie członkowskim

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 761/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w wodach UE obszarów IIa, IIIa i IV oraz wodach UE obszarów 1, 2, 3, 4 i 6 zarządzania dobijakami, z wyjątkiem wód w odległości 6 mil morskich od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula, przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 762/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: chloropiryfosu, chloropiryfosu metylu, mankozebu, manebu, MCPA, MCPB i metiramu 

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2009 w odniesieniu do klasyfikacji określonych gatunków roślin w celu oceny adekwatności nazewnictwa odmian 

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 764/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2013/45/UE z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy Rady 2002/55/WE i 2008/72/WE oraz dyrektywę Komisji 2009/145/WE w odniesieniu do nazwy botanicznej pomidora 

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 sierpnia 2013 r. dotycząca wkładu finansowego Unii z tytułu planu szczepień interwencyjnych przeciwko klasycznemu pomorowi świń na Łotwie i Białorusi oraz z tytułu wprowadzenia środków nadzoru na Łotwie, Litwie i Białorusi w związku ze środkami nadzwyczajnymi wprowadzonymi w celu zwalczania tej choroby(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4980)

Strony 22 - 28 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Strony 1 - 92 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 756/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 757/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylająca decyzję 2011/78/UE(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4951) 

Strony 5 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA