REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Suomen Pankki

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 czerwca 2013 r. zezwalająca na wprowadzanie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, żywności zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 Ă- Rf3 lub składającej się z niego, lub żywności i paszy wyprodukowanych z tych organizmów zmodyfikowanych genetycznie(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3873) 

Strony 57 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 czerwca 2013 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dla połowów dorsza, gładzicy i soli w cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak, wschodniej części kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim

Strony 61 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 czerwca 2013 r. ustanawiająca zasady utworzenia sieci jednostek lub organów krajowych odpowiedzialnych za ocenę technologii medycznych, zarządzania tą siecią i jej przejrzystego funkcjonowania

Strony 71 - 72 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2013 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniająca załączniki I i II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

Strony 73 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 131/13/COL z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA Decyzja nr 339/12/COL

Strony 76 - 79 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 

Strony 1 - 727 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wejściu w życie porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., odnoszącego się do zmian koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatności i łączności elektronicznej

Strony 2 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

Strony 9 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do dodatkowych substancji czynnych w produktach biobójczych, podlegających ocenie w ramach programu przeglądu

Strony 34 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 614/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 39 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2010/286/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

Strony 41 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2004/918/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Węgrzech

Strony 43 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2009/588/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

Strony 46 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2009/591/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2009/590/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

Strony 50 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

Strony 52 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/320/WPZiB z dnia 24 czerwca 2013 r. dotycząca wspierania działań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania zapasami w celu ograniczenia ryzyka nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką (BSiL) oraz amunicją do tych rodzajów broni w Libii i regionie

Strony 54 - 64 Pobierz pdf

Zmiana regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Zmiana regulaminu postępowania przed Sądem

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2013 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 w ramach Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony

Strony 67 - 69 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2013 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 7 czerwca 2013 r. dotycząca wniosku Federalnej Republiki Somalii w sprawie przyznania jej statusu obserwatora, a następnie przystąpienia do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA