REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE 

Strony 66 - 106 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/31/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących wewnątrzunijny handel psami, kotami i fretkami oraz ich przywóz do Unii 

Strony 107 - 108 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 

Strony 109 - 148 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyjęcia regulaminów wewnętrznych Komitetu EPA, Komitetu Współpracy Celnej oraz Wspólnego Komitetu ds. Rozwoju, przewidzianych w umowie przejściowej ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego konwencji alpejskiej z roku 1991 w zakresie transportu (protokołu o transporcie)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 621/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 809/2004 wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam 

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 622/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 15 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 623/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu rocznej opłaty na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 624/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do nowego unijnego kontyngentu taryfowego przyjętego w ramach GATT na przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, przyznanego Stanom Zjednoczonym Ameryki

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 625/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany protokołu 30 do Porozumienia EOG w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. dotycząca stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej, we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany załącznika XXI do Porozumienia EOG

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. dotycząca stanowiska, które należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

Strony 1 - 337 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE 

Strony 338 - 436 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 615/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 616/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów 

Strony 13 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 618/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt 

Strony 34 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 619/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą pływającym pod banderą Francji, Grecji, Hiszpanii, Malty i Włoch bądź zarejestrowanym w tych państwach, poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym

Strony 43 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 620/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

Strony 47 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 98/481/WE zatwierdzającą zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA