REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 638/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zawarcia Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na 2018 rok w Niderlandach

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych rozwiązań dotyczących mianowania przez Radę trzech ekspertów do zespołu wybierającego i monitorującego na potrzeby działania na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Naukowo-Technicznego

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3772)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/138/UE w odniesieniu do warunków dotyczących wprowadzania do Unii i przemieszczania przez jej terytorium określonych roślin, mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenieniu się w Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3798)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zgodności norm europejskich serii EN 957 (części 2 i 4–10) i EN ISO 20957 (część 1) dotyczących stacjonarnego sprzętu treningowego oraz dziesięciu norm europejskich dotyczących sprzętu gimnastycznego z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zgodności normy europejskiej EN 16281:2013 dotyczącej urządzeń blokujących do okien i drzwi balkonowych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, montowanych przez klienta z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zgodności norm europejskich EN 15649-1:2009+A2:2013 oraz EN 15649-6:2009+A1:2013 dotyczących przedmiotów rekreacyjnych pływających stosowanych na wodzie i w wodzie z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (EBC/2014/16)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2014 r. dotycząca zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Armenii dotyczącej zasad udziału Republiki Armenii w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w sprawie Umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Armenii dotyczącej zasad udziału Republiki Armenii w programach unijnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 622/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” — programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 623/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” — programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 624/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” — programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 625/2014 z dnia 13 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w drodze regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi dla instytucji inwestujących, instytucji sponsorujących, pierwotnych kredytodawców oraz instytucji inicjujących w odniesieniu do ekspozycji z tytułu przeniesionego ryzyka kredytowego

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 626/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 627/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w celu dostosowania do postępu technicznego w odniesieniu do monitorowania cząstek stałych przez pokładowy system diagnostyczny

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 628/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 341/2007 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na przywóz czosnku pochodzącego z Chin

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 629/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej keton metylowo-nonylowy

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 630/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające po raz 215. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 631/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/349/WPZiB z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA