REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 679/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX KOSOVO/1/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOVO

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 czerwca 2014 r. określająca roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach zarządzania dzielonego na okres 2014–2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3781)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 1/2014 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 9 kwietnia 2014 r. dotycząca zmiany załącznika 12 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2014 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa nr 2/2003 ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 21 października 2003 r. w sprawie powołania grup roboczych oraz przyjęcia ich mandatów

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja nr 3/2014 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 9 kwietnia 2014 r. dotycząca zmiany Dodatkowego porozumienia zawartego pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską a Związkiem Komorów ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 663/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do warunków używania stosowanego fakultatywnie określenia jakościowego „produkt górski”

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 666/2014 z dnia 12 marca 2014 r. ustanawiające wymogi materialne dotyczące unijnego systemu wykazów i uwzględniające zmiany współczynników ocieplenia globalnego oraz uzgodnione na szczeblu międzynarodowym wytyczne na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 525/2013

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 667/2014 z dnia 13 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na repozytoria transakcji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 669/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie d-pantotenianu wapnia i d-pantenolu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 670/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 671/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 672/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2014 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 673/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia zespołu mediacyjnego i jego regulaminu (EBC/2014/26)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 20/14/COL z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca po raz dziewięćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 21/14/COL z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca po raz dziewięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Jednostronne oświadczenie Komisji — Jednostronne oświadczenieIzraela

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 646/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 647/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 648/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA