REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 649/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany Protokołu 30 do Porozumienia EOG w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiająca wykaz programów EWT i wskazująca całkowitą kwotę wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla każdego programu w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” na okres od 2014 do 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3776)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w odniesieniu do terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed upływem którego państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument C(2014) 3877)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/778/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do ustanowienia czasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3878)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Regulamin nr 130 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w zakresie systemu ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Państwem Izrael w sprawie udziału Państwa Izrael w programie unijnym „Horyzont 2020” — programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 643/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do zgłaszania krajowych przepisów o charakterze ostrożnościowym dotyczących obszaru pracowniczych programów emerytalnych zgodnie z dyrektywą 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 644/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 645/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie Unia Europejska ma zająć na forum Rady Ministrów AKP-UE w odniesieniu do zmiany załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP-WE

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję 2009/109/WE w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3788)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję 2007/742/WE odnośnie do pomp ciepła zasilanych elektrycznie, gazowo lub do absorpcyjnych pomp ciepła (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3838)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 3 września 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.32554 (09/C) Pomoc restrukturyzacyjna na rzecz Hypo Group Alpe Adria wdrożona przez Austrię (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5648)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2013 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.18211 (C 25/05) (ex NN 21/05) udzielonej przez Republikę Słowacką na rzecz Frucona Košice a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6261)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Regulamin nr 113 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów silnikowych z symetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi i wyposażonych w żarówki, gazowo-wyładowcze źródła światła lub moduły LED

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 632/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej flubendiamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 633/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymogów dotyczących obróbki grubej zwierzyny łownej oraz do badań poubojowych zwierzyny łownej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 634/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 635/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz cukru przemysłowego do końca roku gospodarczego 2016/2017

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 636/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa stosowanego w handlu nieoskórowaną grubą zwierzyną łowną

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 637/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1979/2006 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na grzyby zakonserwowane pochodzące z Chin

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA