REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Uzgodnienia między Unią Europejską a Liechtensteinem dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 618/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (ChNP)]

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 619/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2014/77/UE z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję 2012/481/UE ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi zadrukowanemu (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3590)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.U. L 158 z 27.5.2014)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 553/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udziału Unii w podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 554/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udziału Unii w programie badawczo-rozwojowym na rzecz pomocy osobom starszym w prowadzeniu aktywnego trybu życia podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 555/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udziału Unii w Europejskim programie na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (EMPIR) podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 556/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uczestnictwa Unii w drugim programie partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP2) prowadzonym wspólnie przez kilka państw członkowskich

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 607/2014 z dnia 19 maja 2014 r. dotyczące podziału uprawnień do połowów na podstawie Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (wersja przekształcona)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 610/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” — programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 611/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 612/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do nowych środków w ramach krajowych programów wsparcia w sektorze wina

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 613/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pagnotta del Dittaino (ChNP)]

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 614/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do stosowania niektórych środków wsparcia w sektorze wina

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

REKLAMA