REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Decyzja Komisji (UE) 2015/658 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie środka pomocy SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), który Zjednoczone Królestwo planuje wdrożyć w celu wsparcia elektrowni jądrowej Hinkley Point C (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7142)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/659 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu w Republice Środkowoafrykańskiej wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu w Republice Środkowoafrykańskiej wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/660 z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Rady 2013/744/UE z dnia 9 grudnia 2013 r. dotyczącej podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, w odniesieniu do postanowień Protokołu dotyczących obowiązków związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, definicją przestępstw kryminalnych i współpracą policyjną ( Dz.U. L 333 z 12.12.2013 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2015/366 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 ( Dz.U. L 73 z 17.3.2015 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) ( Dz.U. L 153 z 22.5.2014 )

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/647 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania załączników II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/648 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej N-Etylo-(2E, 6Z)-nonandienomid

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/649 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania L-leucyny jako nośnika w słodzikach stołowych w tabletkach

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/650 z dnia 24 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/651 z dnia 24 kwietnia 2015 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu kwiecień 2015 r.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/653 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/654 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/655 z dnia 23 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie postaci użytkowej na bazie polidimetylosiloksanu wprowadzanej do obrotu w celu zwalczania komarów

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/656 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie warunków, na jakich instytucje kredytowe mogą włączać zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne do kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBC/2015/4)

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2015/637 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylająca decyzję 95/553/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/638 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/639 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w kopolimerze szczepionym alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/641 z dnia 23 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/642 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities z Grecji)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/643 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik z Irlandii)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/644 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting z Grecji)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA