REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/596 z dnia 15 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do zwiększenia maksymalnej całkowitej zawartości dwutlenku siarki koniecznego z powodu warunków klimatycznych

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/597 z dnia 15 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/598 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/599 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 1/2015 Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Ułatwień w Handlu CARIFORUM-UE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole I do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Republiki Dominikańskiej w odniesieniu do niektórych wyrobów włókienniczych [2015/600]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej ( Dz.U. L 179 z 17.7.2003 ) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 11, tom 47, s. 174)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/585 z dnia 18 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia okresów ryzyka w związku z uzupełnieniem zabezpieczenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/586 z dnia 26 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chouriça de sangue de Melgaço (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/587 z dnia 26 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salpicão de Melgaço (ChOG)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/588 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 470/2014 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/589 z dnia 14 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE ( Dz.U. L 33 z 8.2.2003 ) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 15, tom 7, str. 346)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/580 z dnia 26 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Krčki pršut (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/581 z dnia 26 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Traditional Ayrshire Dunlop (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/582 z dnia 26 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pöllauer Hirschbirne (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/583 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014 w odniesieniu do deklaracji wydatków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich i przejrzystości

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/584 z dnia 13 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/575 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczący umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/576 z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniające po raz 229. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/577 z dnia 10 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2015/578 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/579 z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w 2012 r. przez Włochy na finansowanie środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2235)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/559 z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/572 z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA