REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/617 z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające po raz 230. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/618 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/619 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz i wnioskami o przyznanie uprawnień do przywozu złożonymi od dnia 1 do dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych na podokres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/620 z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2015/621 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622]

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylającej decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013 )

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2015/339 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 ( Dz.U. L 69 z 13.3.2015 )

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/608 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Ukrainy i Izraela w wykazie państw trzecich, zatwierdzenia programu zwalczania salmonelli u kur niosek na Ukrainie, wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu oraz wymogów dotyczących przetwarzania przetworów jajecznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/609 z dnia 17 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/610 z dnia 15 kwietnia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2015)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/611 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2015)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/601 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/602 z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 w odniesieniu do progu podatności na zagrożenia określonego w pkt 1 lit. b) załącznika VII do tego rozporządzenia

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/603 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu 2-naftylooksyoctowego, acetochloru, chloropikryny, diflufenikanu, flurprimidolu, flutolanilu i spinosadu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/604 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt odnoszących się do gruźlicy bydła we wzorach świadectw weterynaryjnych BOV-X i BOV-Y oraz w odniesieniu do wpisów dotyczących Izraela, Nowej Zelandii i Paragwaju w wykazach krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii żywych zwierząt lub świeżego mięsa

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/605 z dnia 16 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/606 z dnia 16 kwietnia 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz złożone w okresie od dnia 1 do 7 kwietnia 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 341/2007 na czosnek

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/607 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/102 (ATALANTA/3/2015)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/590 z dnia 31 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chouriça de carne de Melgaço (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/591 z dnia 31 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Presunto de Melgaço (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/592 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/593 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Reblochon/Reblochon de Savoie (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/594 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes (ChOG)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/595 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2016, 2017 i 2018, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA