REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/645 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca wykaz inspektorów Unii uprawnionych do przeprowadzania inspekcji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2496)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/646 z dnia 23 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie kultur bakterii przeznaczonych do rozkładu stałych substancji organicznych i wprowadzanych do obrotu w tym celu

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

REKLAMA

Regulamin postępowania przed Sądem

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Tunezją, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Tunezją w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/628 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/629 z dnia 22 kwietnia 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Finocchiona (ChOG)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/630 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 498/2012 w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/631 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/632 z dnia 20 kwietnia 2015 r. uchylająca decyzję Rady 77/706/EWG w sprawie ustanowienia celu wspólnotowego dla zmniejszenia zużycia pierwotnych źródeł energii w przypadku trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz decyzję Komisji 79/639/EWG ustanawiającą szczegółowe zasady w celu wykonania decyzji Rady 77/706/EWG

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/633 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłożenia w imieniu Unii Europejskiej wniosku o włączenie dodatkowych chemikaliów do załącznika A do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/634 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/635 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.20580 (C 31/07) (ex NN 17/07) wdrożonej przez Irlandię na rzecz przedsiębiorstw autobusowych Córas Iompair Éireann (Dublin Bus i Irish Bus) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7275)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/636 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez wydzielony obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu wpływających na ochronę patentową w odniesieniu do płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem ( Dz.U. L 17 z 22.1.2009 )

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/624 z dnia 14 kwietnia 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Patata Rossa di Colfiorito (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/625 z dnia 20 kwietnia 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Queso Zamorano (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/626 z dnia 21 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/627 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas siódmego posiedzenia konferencji stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do załączników A, B i C

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/612 z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/613 z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 889/2005

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/614 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/615 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/616 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 480/2014 odnośnie do zawartych w nim odniesień do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA