REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Rady (UE) 2017/1842 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie polityki otwartych danych Rady oraz ponownego wykorzystywania dokumentów Rady

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1843 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie mianowania jednego członka i trzech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Finlandii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2017/1844 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Niderlandów

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1845 z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6910)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1537 z dnia 4 września 2017 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1522 z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała ( Dz.U. L 230 z 6.9.2017 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1282 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzysotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13 ( Dz.U. L 184 z 15.7.2017 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1836 z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1837 z dnia 28 września 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pera dellEmilia Romagna (ChOG)]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1838 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1839 z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylającą decyzję 2011/78/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6672)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1840 z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6719)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1841 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6886)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej ( Dz.U. L 6 z 11.1.2017 )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2220 z dnia 2 grudnia 2016 r. dotycząca zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2221 z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2222 z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2223 z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2224 z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2225 z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2226 z dnia 9 grudnia 2016 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2016 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2227 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2228 z dnia 9 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA