REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2151 z dnia 7 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2152 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2153 z dnia 27 października 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2154 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2155 z dnia 27 października 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2156 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2014

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2157 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2158 z dnia 27 października 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2159 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2014

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2016/2160 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2014

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2016/2161 z dnia 27 października 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2014

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2016/2162 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2014

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2163 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banca dItalia

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2164 z dnia 30 listopada 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r. (EBC/2016/43)

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1529 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chlorek sodu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1530 z dnia 7 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej chizalofop-P-tefurylowy

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1531 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej imazamoks jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1532 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pytań dotyczących oceny porównawczej rodentycydów antykoagulacyjnych zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2136 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2137 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2138 z dnia 2 grudnia 2016 r. ustanawiające zakaz połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2139 z dnia 2 grudnia 2016 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych, w tym rai dwuplamej, rai nabijanej, rai białoplamej, rai nakrapianej, rai drobnookiej i rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru VIId oraz, w odpowiednich warunkach szczególnych, w wodach Unii obszaru VIa, VIb, VIIa–c i VIIe–k przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2140 z dnia 2 grudnia 2016 r. ustanawiające zakaz połowów północnego tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5 °N przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2141 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu rocznej opłaty i opłat za badanie na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2142 z dnia 6 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA