REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1553 z dnia 5 września 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Chasselas de Moissac (ChNP)]

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1554 z dnia 5 września 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jambon noir de Bigorre (ChNP)]

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1555 z dnia 12 września 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (Pefkothymaromelo Kritis) (ChNP)]

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1556 z dnia 12 września 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ternera de Extremadura (ChOG)]

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1557 z dnia 12 września 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Coco de Paimpol (ChNP)]

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1558 z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji bromelina w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1559 z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania maksymalnego limitu pozostałości substancji alarelin

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1560 z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1561 z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1562 z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo- Demokratycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 329/2007 ( Dz.U. L 224 z 31.8.2017 )

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2243 z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 341/2007 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na przywóz czosnku pochodzącego z Chin

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2244 z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1979/2006 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na grzyby zakonserwowane pochodzące z Chin

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2245 z dnia 13 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2246 z dnia 13 grudnia 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 20 listopada 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1853 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/335/UE upoważniającą Republikę Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1854 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/797/UE upoważniającą Republikę Estońską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1855 z dnia 10 października 2017 r. upoważniająca Rumunię do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1856 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1857 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Commodity Futures Trading Commission za równoważne z niektórymi wymogami art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1541 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1542 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do określonych kategorii aktywów (przedsiębiorstwa infrastrukturalne) posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2017/1543 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA