REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Rady (UE) 2016/2118 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2119 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 w odniesieniu do dostosowania wykazu procedur celnych i definicji danych

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2120 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów, o których mowa w art. 3 ust. 1

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2121 z dnia 2 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2122 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8158)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2016/2123 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu i warunków generalnych zezwoleń na transfer dla sił zbrojnych i instytucji zamawiających, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7711)

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2016/2124 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu i warunków generalnych zezwoleń na transfer dla odbiorców certyfikowanych, o których mowa w art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7728)

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2016/2125 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących środków samoregulacji przyjętych przez branże przemysłowe zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2016 Wspólnego Komitetu Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wniosku Gruzji o przystąpienie do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia jako Umawiająca się Strona [2016/2126]

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( Dz.U. L 294 z 28.10.2016 )

Strony 119 - 119 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1781 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia odnoszących się do określonych produktów, ustalonych w Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, które mają zastosowanie w granicach rocznych kontyngentów na niektóre produkty z Kanady

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1782 z dnia 28 września 2017 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1783 z dnia 28 września 2017 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach IIIa i IV; wodach Unii obszaru IIa, IIIb, IIIc i podrejonów 22-32 przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1784 z dnia 28 września 2017 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach VIIh, VIIj i VIIk przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1785 z dnia 28 września 2017 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE-Egipt nr 1/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. dotyczące uzgodnienia priorytetów partnerstwa UE-Egipt [2017/1786]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/220 z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1106/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii w następstwie częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 ( Dz.U. L 34 z 9.2.2017 )

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące wzorów, definicji i rozwiązań informatycznych stosowanych przez instytucje przy dokonywaniu zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i właściwych organów zgodnie z art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2103 z dnia 21 listopada 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Burrata di Andria (ChOG)]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2104 z dnia 21 listopada 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vale of Evesham Asparagus (ChOG)]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2105 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy, które należy stosować w zgłoszeniach w sprawie pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2106 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 884/2014 poprzez nałożenie specjalnych warunków dotyczących przywozu przypraw z Etiopii, orzeszków ziemnych z Argentyny i orzechów leszczyny z Azerbejdżanu oraz zmianę specjalnych warunków dotyczących przywozu suszonych fig i orzechów leszczyny z Turcji oraz orzeszków ziemnych z Indii

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2107 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych przywozu

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA