REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2108 z dnia 1 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2016/2109 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia nowych gatunków oraz nazwy botanicznej gatunku Lolium × boucheanum Kunth

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2016/2110 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Grecką

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2111 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania członka Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników pochodzącego z Belgii

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2112 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/401/WPZiB w sprawie Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2113 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ostatnim roku realizacji programu dla okresu programowania 2007–2013 EFRROW (16 października 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.) (notyfikowana jako dokumetn nr C(2016) 7690)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2114 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7715)

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2016/2115 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie monitorowania obecności Δ9-tetrahydrokannabinolu, jego prekursorów oraz innych kannabinoidów w żywności

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1519 z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6056)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2017/1520 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniające zalecenia Komisji (UE) 2016/1374 i (UE) 2017/146

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2095 z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2096 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1254/2009 w odniesieniu do kryteriów pozwalających państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2097 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za niektóre owoce i warzywa

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2098 z dnia 30 listopada 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2099 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2100 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu bananów pochodzących z Peru w 2016 r.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 260/15/COL z dnia 30 czerwca 2015 r. dotycząca domniemanej pomocy państwa przyznanej przedsiębiorstwu Síminn na rozwój usług szerokopasmowych na obszarach wiejskich Islandii (Islandia) [2016/2101]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/1487 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1514 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1371/2013 (rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii i Indonezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii i Indonezji) w celu ustalenia możliwości przyznania zwolnienia z tych środków jednemu producentowi eksportującemu z Indii, uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego oraz w sprawie objęcia rejestracją towarów przez niego przywożonych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1515 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za rok referencyjny 2018

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1516 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające po raz 276. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1517 z dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2017 r.

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1518 z dnia 31 sierpnia 2017 r. potwierdzająca uczestnictwo Irlandii w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/353 zastępującym załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 ( Dz.U. L 3 z 5.1.2005 )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/2068 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.35611 (13/C), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz grupy PSA Peugeot Citroën SA (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4971)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA