REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Informacja dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja dotycząca wejścia w życie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/971 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Deklaracja dotycząca rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/972 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-argininy wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/973 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie bislizynianu cynku jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/974 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/975 z dnia 17 czerwca 2016 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 w sektorze jaj i albumin jaj

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/976 z dnia 17 czerwca 2016 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/977 z dnia 17 czerwca 2016 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2077 w odniesieniu do jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/978 z dnia 17 czerwca 2016 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007 na mięso drobiowe pochodzące z Izraela

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/979 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia Chorwacji do Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/980 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania pięciu członków i sześciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Bułgarii

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2016/981 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/982 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (wersja przekształcona) ( Dz.U. L 315 z 14.11.2012 )

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/957 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących właściwych rozwiązań, systemów i procedur oraz formularzy powiadomienia stosowanych w celu zapobiegania praktykom stanowiącym nadużycie lub podejrzanym zleceniom i transakcjom, ich wykrywania i zgłaszania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/959 z dnia 17 maja 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne badań rynku w odniesieniu do rozwiązań i wzorów formularzy powiadomienia na potrzeby uczestników rynku ujawniających informacje oraz formatu zapisów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/960 z dnia 17 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu właściwych rozwiązań, systemów i procedur obowiązujących uczestników rynku ujawniających informacje w trakcie badań rynku

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/961 z dnia 26 maja 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Conwy Mussels (ChNP)]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/962 z dnia 16 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do jednolitych formatów, szablonów i definicji do celów ustalania i przekazywania Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego informacji przez właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/963 z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/964 z dnia 16 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

REKLAMA