REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/926 z dnia 1 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pintade de lArdèche (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/927 z dnia 1 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Soumaintrain (ChOG)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/928 z dnia 1 czerwca 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Queso Tetilla/Queixo Tetilla (ChNP)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/929 z dnia 1 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gall del Penedès (ChOG)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/930 z dnia 1 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fogaça da Feira (ChOG)]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/931 z dnia 1 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Sel de Salies-de-Béarn (ChOG)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/932 z dnia 1 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Zagorski puran (ChOG)]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/933 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/934 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/935 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/936 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/937 z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/938 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2016)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/939 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/2298 (EUTM Mali/1/2016)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/940 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2016/395 (ATALANTA/3/2016)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/941 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2015 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3237)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/942 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2015 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3238)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/920 z dnia 20 maja 2016 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, umowy między StanamiZjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości,prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środkiwsparcia producentów niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/922 z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE)nr 206/2010 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Uniiświeżego mięsa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/923 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dlaustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/907 z dnia 9 czerwca 2016 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych oraz rozporządzenie (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/908 z dnia 26 lutego 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, procedurę i wymogi w zakresie ustanawiania przyjętej praktyki rynkowej oraz wymogi dotyczące jej podtrzymania, zakończenia lub zmiany warunków jej dopuszczenia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/909 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści powiadomień przedkładanych właściwym organom oraz sporządzania, publikowania i przechowywania wykazu powiadomień

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/910 z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA