REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja Komisji (UE) 2017/1471 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/162/UE w celu skorygowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na okres od 2017 r. do 2020 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5556)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rejestru floty rybackiej UE ( Dz.U. L 34 z 9.2.2017 )

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1447 z dnia 31 lipca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Limone Interdonato Messina (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1448 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1449 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów plamiaka w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów Vb i VIa przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1450 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów molwy w obszarze IIIa; wodach UE obszaru IIIbcd przez statki pływające pod banderą Danii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1451 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów dorsza atlantyckiego w obszarze VIIa przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1452 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów beryksów w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1453 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX i X przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1454 z dnia 10 sierpnia 2017 r. określające techniczne wzory sprawozdań składanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1455 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pikoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1456 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1457 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1458 z dnia 10 sierpnia 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1459 z dnia 10 sierpnia 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1460 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5471)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1461 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5472)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1462 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2017 Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Ułatwień w Handlu CARIFORUM-UE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole I do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Republiki Dominikańskiej w odniesieniu do niektórych wyrobów włókienniczych [2017/1463]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1444 z dnia 9 sierpnia 2017 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1445 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie grupy produktów, których głównym przewidzianym działaniem, zależnym od proantocyjanidyn (PAC) obecnych w żurawinie (Vaccinium macrocarpon), jest zapobieganie zapaleniu pęcherza lub jego leczenie (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5341)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń stanowiących części zamienne do pojazdów o napędzie silnikowym [2017/1446]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1439 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1019 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych sztab i prętów zbrojeniowych pochodzących z Republiki Białorusi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/480 ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1441 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zgłoszonego przez Polskę programu pomocy o nazwie „Program pomocy producentom mleka” (SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4359)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA