REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1430 z dnia 18 maja 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1432 z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin w odniesieniu do kryteriów zatwierdzania substancji czynnych niskiego ryzyka

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1433 z dnia 7 sierpnia 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Štajerski hmelj (ChOG)]

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1434 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 8 sierpnia 2017 r.

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1435 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia programu stowarzyszeniowego UE-Republika Mołdawii

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1436 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz przekształcenia elektrowni w Lynemouth w elektrownię na biomasę SA.38762 (2015/C), którą Zjednoczone Królestwo planuje wdrożyć (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8441)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1437 z dnia 4 sierpnia 2017 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5418)

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1438 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5456)

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1419 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1420 z dnia 4 sierpnia 2017 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/150

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1421 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustalające informacje techniczne do celów obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca do dnia 29 września 2017 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1422 z dnia 4 sierpnia 2017 r. wyznaczające ośrodek referencyjny Unii Europejskiej odpowiedzialny za naukowy i techniczny wkład w harmonizację i udoskonalanie metod przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1423 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1424 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wsparcia działań OBWE mających na celu zmniejszenie ryzyka nielegalnego handlu i nadmiernego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji konwencjonalnej w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii i w Gruzji

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1425 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie działania stabilizacyjnego Unii Europejskiej w Mopti i Ségou

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1426 z dnia 4 sierpnia 2017 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2017/154

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1427 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1428 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji planu działania z Maputo dotyczącego wprowadzania w życie Konwencji z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1429 z dnia 4 sierpnia 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Poprawki do regulaminu nr 138 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji cichych pojazdów transportu drogowego w odniesieniu do ich zmniejszonej słyszalności

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1413 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1414 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1415 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5571)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1416 z dnia 3 sierpnia 2017 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z afrykańskim pomorem świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5570)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA