REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1410 z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1411 z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające po raz 273. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1412 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uznania Fidżi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5277)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1346 z dnia 8 sierpnia 2016 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1008/2011 zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 372/2013 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz nieco zmodyfikowanych ręcznych wózków paletowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ( Dz.U. L 214 z 9.8.2016 )

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1407 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie sprostowania bułgarskiej, fińskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i portugalskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 432/2012 ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1408 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do dwóch producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1409 z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 75/2013 oraz rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do dodatkowych należności celnych przywozowych w sektorze cukru oraz obliczania zawartości sacharozy w izoglukozie i niektórych syropach

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1405 z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 847/2006 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone lub zakonserwowane ryby pochodzące z Tajlandii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1406 z dnia 31 lipca 2017 r. określająca lokalizację infrastruktury naziemnej systemu EGNOS

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy ramowej między Unią Europejską a Kosowem dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1398 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1399 z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do poliasparaginianu potasu

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/1400 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedłużenia o dodatkowy okres czasu trwania mandatu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1401 z dnia 18 lipca 2017 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2017)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1402 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia funkcji automatycznego odłączania silnika na biegu jałowym BMW AG jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1403 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2017/20)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1404 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2017/19)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1370 z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ( Dz.U. L 168 z 30.6.2017 )

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1393 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1395/2014 ustalające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów małych gatunków pelagicznych i połowów do celów przemysłowych na Morzu Północnym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1394 z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2017/1395 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia dwóch członków komitetu niezależnych wybitnych osobistości, ustanowionym w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1396 z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Polski i niektórych regionów Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5140)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA