REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Informacja dotycząca wejścia w życie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1372 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii - EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2017/1373 z dnia 24 lipca 2017 r. zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmianę Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1347 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Komisji (UE) nr 582/2011 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 692/2008

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2017/1363 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1364 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii, w odniesieniu do zmiany załącznika XXVI do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2015 Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju UE-Gruzja z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego [2017/1365]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2015 Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju UE-GRUZJA z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia listy ekspertów ds. handlu i zrównoważonego rozwoju [2017/1366]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2017 Wspólnego Komitetu Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wniosku Ukrainy o przystąpienie do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia jako umawiająca się strona [2017/1367]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni ( Dz.U. L 256 z 13.9.1991 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 11, s. 3)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni ( Dz.U. L 137 z 24.5.2017 )

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1352 z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1353 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 607/2009 w odniesieniu do odmian winorośli i ich synonimów, które można umieszczać na etykietach win

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1354 z dnia 20 lipca 2017 r. określające sposób podawania informacji przewidzianych w art. 10 ust. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1355 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w jedenastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1356 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1357 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie opublikowania z ograniczeniami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy EN 60335-2-9:2003, ostatnio zmienionej zmianą A13:2010, zawierającej wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3168)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1358 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wskazania specyfikacji technicznych ICT na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1359 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2017/13)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1360 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2017/14)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1361 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2017/15)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1362 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2017/12)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1284]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1285]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1286]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA